Innehåll

Elever på trafikskola

Kursens innehåll

Syfte och målsättning med kursen

Målsättningen med handledarutbildningen är att eleven och handledaren ska få information om och känna till:

Körkortsutbildningens regler och målsättningar

Detta är bland annat regler för övningskörning, ansvarsområden och andra viktiga faktorer. Vi tar upp nollvisionen, vilka rättigheter och skyldigheter man har som handledare respektive elev, vilka fördelar det finns med att kombinera privat övningskörning med professionell. Vi tittar på speciella situationer i trafiken där handledaren bör vara extra vaksam på olycksrisker, vi gör så kallade "värderingsövningar" för att förstå hur vi resonerar och värderar situationer i trafiken - bland annat.

Hur man planerar och organiserar övningskörningen på ett säkert och effektivt sätt.

Tanken här är att ge eleven och handledaren bra verktyg att komma igång med övningskörningen samt identifiera viktiga aspekter för att köra säkert och effektivt. Vi tar upp hur man kör sparsamt och miljöeffektivt, vilka risker som handledaren bör vara medveten om, såsom väntersvängar, stoppsträckor, hastigheter, uppmärksamhet, omkörning och avstånd - och mycket annat.

Trafiksäkerhetens viktigaste aspekter

En uppfräschning av centrala trafikregler, överväganden i trafiken och annat som är viktigt för en säker övningskörning.

Kursmaterial

Vi använder oss av flera olika medier och referenskällor under kursens gång. Bland annat lärarmaterial från STR, Handledarboken, broschyrer från Trafikverket, Kursplan B, Körkortsboken och teorihäftet.Vi tittar även på videos och projektorbilder. Under kursen gång diskuterar vi olika viktiga aspekter mellan varandra för att utbyta erfarenheter och komma till viktiga insikter.

Krav på att bli godkänd

Kursen innehåller inget "förhör" eller skriftligt prov. Det som krävs för att bli godkänd är (förutom att man uppfyller de formella kraven på behörighet ) att man är aktiv och uppmärksam under kursens gång. Det vill säga att man uppvisar ett engagerat deltagande i kursen.

Tid

Handledarutbildningen tar ca 3 timmar i anspråk exklusive raster.

Detaljerna på kursens innehåll kan variera, beroende på vilken lärare som håller i kursen, men den övergripande strukturen är densamma.